Ydelser der understøttes af lov §

Træningerne kan være f.eks. være omfattet af flg. Bekendtgørelser og love:

  • Serviceloven (SEL) § 11. stk. 4 og 7
  • Serviceloven (SEL) § 32
  • Serviceloven (SEL) § 52, stk. 3 nr. 9
  • Serviceloven (SEL) § 44 jf. § 86, stk. 2
  • Sundhedsloven § 140 a
  • Folkeskoleloven § 3, stk. 2

 

Børn som har brug for træning som tidlig forebyggende indsats, der ikke er i målgruppen for træning efter Serviceloven, kan også være indenfor tilbuddets rammer. Fx børn med forsinket sansemotorisk udvikling, som kan påvirke barnets indlæringsevne jf. bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge § 8 mm.

Praktisk info om ydelserneHvordan starter behandlingen?

Alle undersøgelser af børn starter med et indledende møde med barnets primære omsorgsperson og hvor barnet ikke deltager. Denne person kan både være én eller begge forældre, plejeforældre, pædagog eller lærer. Formålet er at få et kendskab til barnets miljø og tilværelse samt barnets historie. Sammen med primære omsorgsperson og myndigheder tilrettelægges et relevant behandlingstilbud for barnet. Dernæst mødes barnet enten i eget hjem eller institution. Forløbets intensitet afhænger af barnets behov. Sanseintegration og spisetræning bør foretages dagligt og i 6 – 12 mdr og forløbet kan køre parallelt indenfor samme intervention pr. gang. Sanseintegrationstræning med henblik på kropslig opmærksomhed varer typisk mellem 4 – 10 mdr. og 1 – 2 x om ugen. 

 

Behandlingen i praksis

Behandlingen foregår individuelt og i tæt samarbejde med den primære voksen. Alle aktiviteter tilpasses og gradueres i henhold til barnets niveau og reaktioner for at undgå over- eller understimulering samt undgå provokering af angst. Barnet er min samarbejdspartner under interventionerne og for at øge kvaliteten i samarbejdet, er det afgørende for mig at tage højde for barnets behov og skabe et tilværelse hvor barnet føler sig tryg og hørt.

Jeg anvender legeterapi i mine interventioner med barnet, da barnets bedste læringsværktøj er legen og hele forløbet bygger op omkring at skabe tryghed og øge trivsel. Jeg har hele tiden fokus på barnets ståsted for at opbygge interventionen med udgangspunkt i barnets trygge rammer og afstemmer både emotionelle og fysiske reaktioner under interventionerne.